Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Aktuální mapa dopravní situace
Silniční okruh kolem Prahy
Hlavní strana > Telematické aplikace > Dohledový kamerový systém

Dohledový kamerový systém

Kamerový systém je určen především pro správu a údržbu komunikací, pro sledování intenzit provozu, pro dohled nad provozem, sledování a vyhodnocování meteorologické situace, stavu povrchu vozovky nebo aktuální sjízdnosti komunikací. Publikování obrazových informací pro veřejnost je vedlejším produktem prioritního určení těchto technologií.

Mapa umístění kamer
Mapa umístění kamer

 

Kamery umístěné na dálnicích a rychlostních komunikacích jsou integrovány do Jednotného systému videoinformací. Obrazové informace využívají pracovníci Národního dopravního informačního centra, Policie ČR, Hasičského a záchranného sboru ČR, zdravotnické záchranné služby, správců komunikací a dalších uživatelů, např. z řad médií (rozhlas a televize). Statické obrázky z kamer jsou publikovány také na internetu na Dopravním portálu ČR (www.dopravniinfo.cz).

Zobrazení kamer na NDIC
Zobrazení kamer na NDIC
Internetová videobrána
Internetová videobrána
Ukázka SW pro ovládání kamer
Ukázka SW pro ovládání kamer

 

Nejčastěji jsou používány dva typy kamer:

  • pevné, umístěné na stabilních stanovištích; ve většině případů jde o otočné kamery s transfokací obrazu; tyto kamery poskytují také spojité video,
  • mobilní, které se na přechodnou dobu umisťují v úsecích komunikací s déletrvajícím omezením provozu nebo v kritických lokalitách z hlediska nehodovosti, tvorby kongescí (kolon) atd.; přenos statických obrázků je realizován přes GPRS každých cca 5 minut.
Přenosná kamera
Přenosná kamera
Pevná otočná kamera
Pevná otočná kamera
Pevná otočná kamera na bráně EM
Pevná otočná kamera na bráně EM

 

Další kamerové systémy na dálnicích a rychlostních silnicích jsou postupně budovány zejména v rámci výstavby nových pozemních komunikací. Do Jednotného systému videoinformací budou postupně připojovány i některé kamery z dalších komunikací a míst (např. města).