Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Aktuální mapa dopravní situace
Silniční okruh kolem Prahy
Hlavní strana > Doporučené odkazy > Správci komunikací silnice I., II. a III. třídy

Správci komunikací silnice I., II. a III. třídy

TSK Hlavního města Prahy: www.tsk-praha.cz
SÚS Jihočeského kraje: www.susjk.cz
SÚS Jihomoravského kraje: www.susjmk.cz
KSÚS Karlovarského kraje: www.ksusk.cz
ÚS Karlovarského kraje: www.uskk.cz
KSÚS Vysočina: www.ksusv.cz
SÚS Královéhradeckého kraje: www.sushk.cz
KSS Libereckého kraje: www.ksslk.cz
Eurovia, a.s., závod Liberec: www.eurovia.cz
SS Moravskoslezského kraje: www.ssmsk.cz
SS Olomouckého kraje: www.ssok.cz
S Pardubického kraje: www.suspk.cz
SÚS Plzeňského kraje: www.suspk.eu
KSÚS Středočeského Kraje: www.ksus.cz
SÚS Ústeckého kraje: www.susuk.cz
ŘS Zlínského kraje: www.rszk.cz
SÚS Kroměřížska: www.suskm.cz
SÚS Slovácka: www.sus.uh.cz
SÚS Valašska: www.susvs.cz
SÚS Zlínska: www.suszlin.cz
Silnice LK: www.silnicelk.cz