Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Aktuální mapa dopravní situace
Silniční okruh kolem Prahy
Hlavní strana > Telematické aplikace > Telematické aplikace v zahraničí

Telematické aplikace v zahraničí

Stejně jako v ČR se inteligentní dálnice budují také v zahraničí. Vybavení pozemní komunikace telematickými systémy přináší zvýšení kapacity komunikace, zvýšení plynulosti provozu na ní, řízenou eliminiaci vzniku kolon a také významný příspěvek ke snížení nehodovosti a posílení bezpečnosti provozu.

Investice do telematických technologií jsou mnohem efektivnější než nákladné budování nových komunikací. Tento trend se projevuje zejména v těch zemích, kde je již základní systém kapacitních komunikací vybudován a další rozšiřování silniční sítě je limitováno prostorovými, ekologickými i finančními možnostmi. Na tomto místě stránek Dopravního portálu ČR najdete postupně doplňované ukázky telematických technologií z jednotlivých zemí světa. Dopravní informace o aktuální dopravní situaci ve většině evropských zemích najdete zde.

Spolková republika Německo

Zařízení pro provozní informace
Zařízení pro provozní informace
Zařízení pro provozní informace
Mobilní zařízení pro provozní informace
Mobilni ZPI
Kamera
Kamera

 

Liniové řízení provozu
Portál liniového řízení
Kontrolní mýtná brána
Kontrolní mýtná brána

 

Rakousko

Zařízení pro provozní informace
Zařízení pro provozní informace
Zařízení pro provozní informace

 

Itálie

Zařízení pro provozní informace
Zařízení pro provozní informace
Zařízení pro provozní informace

 

Sicílie

Zařízení pro provozní informace
Zřízení pro provozní informace
Zařízení pro provozní informace

 

USA

Zařízení pro provozní informace
Zařízení pro provozní informace
Zařízení pro provozní informace
Mobilní zařízení pro provozní informace
Mobilní ZPI